GENERELT OM COACHINGBegrebet coaching er på ganske få år blevet meget udbredt i Danmark. Indenfor branchen er coaching ofte defineret som en professionel samtale, hvor coachen neutralt og ikke-rådgivende styrer processen i mål ved hjælp af åbne spørgsmål.

Netop fordi coaching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et objektivt refleksions værktøj, kan det anvendes meget bredt.

Coaching foregår typisk som et fysisk møde der varer mellem 45 min og tre timer.
Men mange er også glade for telefon coaching eller coaching via elektroniske medier. 

Coachen har ansvaret for at styre samtalen fremad, primært ved hjælp af spørgsmål.

Coachen er ikke dømmende og neutral og har ingen anden dagsorden end at være et professionelt redskab til at styrke processen fremad, uanset målet.

Du kan forvente at coachen indleder med at afklare forskellige praktiske forhold og rammer for forløbet, ligesom du vil have mulighed for at stille spørgsmål.

Hvem bliver coachet: Professionel coaching anvendes af helt almindelige og overordnet velfungererende mennesker, der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livs områder.

Coaching anvendes både af privatpersoner/par og i stadighed højere grad i virksomheder, hvor medarbejdere/ledere eller teams coaches på konkrete problemstillinger eller opgaver.

Det er coachens ansvar at vurdere om en person er egnet til et coaching forløb eller vil kunne få bedre støtte et andet sted.